Obzor.cz >> Společnost >> Profil

Profil

Obzor Budova

Obzor, výrobní družstvo bylo založeno ve Zlíně v roce 1965. Ve výrobních závodech pracuje asi 240 pracovníků.

Firma se zaměřuje převážně na výrobu a distribuci drobných elektromechanických výrobků, dílů pro automobilový průmysl, kovových dílů, vstřikování plastů a výsek těsnění. Nabízí také služby v oblasti archivace a spisové služby v komerční spisovně.

Společnost má oprávněni poskytovat svým odběratelům náhradní plnění dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Historie - půlstoletí na obzoru

Začátek historie je datován k 7. červnu 1965 zápisem nové společnosti do obchodního rejstříku. Na základě usnesení vlády pak 1. července došlo k převedení provozoven Svazu čs. invalidů do působnosti tehdejšího Ústředního svazu výrobních družstev. Při předávání tohoto účelového zařízení v oblasti Moravy zde bylo zaměstnáno téměř 600 pracovníků, z nichž více než 90 % tvořili lidé se změněnou pracovní schopností.

Posláním družstva bylo pomáhat státu v uplatňování sociální politiky vůči občanům s těžším zdravotním postižením. Převodem do výrobního družstevnictví byly vytvořeny příznivější podmínky pro investiční rozvoj, a tím i celkový rozvoj družstva.

Jako první závod byl postaven objekt ve Zlíně - Loukách. Dokončen byl krátce po vzniku družstva. Za dobu působnosti Obzor, v.d.i. byl pak vybudován závod v Hluku, nástrojárna ve Zlíně, výstavba v Hodoníně, získali jsme vhodnější provozní místnosti v Brně, stejně jako administrativní budovu ve Zlíně - Malenovicích, dále prostory v Olomouci, Šumperku, Ostravě a Luhačovicích. Došlo ke zlepšení podmínek i v Jihlavě.

Začátkem 90. let dokončilo družstvo výstavbu dvou vícepodlažních budov ve Zlíně - Loukách. Do nově postavených objektů na Slanici se přestěhovalo vedení družstva společně s nástrojárnou a celým skladovým hospodářstvím.

V roce 1992 proběhla v družstvu transformace v souladu se zákonem č.42/1992 Sb. a změnilo se obchodní jméno na Obzor, výrobní družstvo Zlín.

V rámci organizačních změn prodalo družstvo v roce 1993 závody v Ostravě a v Hodoníně, v roce 1994 závod v Hluku, a v roce 1997 závod v Brně s provozovnou v Jihlavě. V důsledku prodeje závodu v Hluku muselo družstvo v roce 1994 vybudovat ve Zlíně na Slanici vstřikolisovnu, kterou vybavilo moderním strojním zařízením.

Rok 2000 je možné považovat za začátek vývoje a následné výroby domovní elektroinstalace v podobě vypínačů, zásuvek, ovladačů a dalších. Od roku 2010 dochází také k intenzivnímu rozvoji
zahraničního obchodu s Rakouskem, Ruskem, Ukrajinou, Polskem a Baltskými zeměmi.

 

Současnost

V současné době má družstvo své závody ve Zlíně, Uherském Hradišti a Olomouci, ve kterých zaměstnává cca 240 pracovníků. Snahou družstva je neustále zvyšovat kvalitu svých výrobků, a proto v roce 1997 přistoupilo k certifikaci systému jakosti dle ČSN EN ISO 9001:1995. V současné době disponujeme certifikáty dle ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016.

K našim významným partnerům patří Auer, Magna, Teco, Kraus & Naimer, Forschner, ALFA IN, Lambert Electronic, Fronius nebo také informační platforma Bluejet.

 

Operátor Napište nám dotaz ?
x
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.