Obzor.cz >> Společnost >> Profil >> Vnitřní oznamovací systém

7.1/2023

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM

Povinný subjekt: OBZOR, výrobní družstvo Zlín

Adresa: Na Slanici 378 , 763 02 Zlín

Příslušná osoba: Martina Postavová

Telefonní číslo: +420 577 195 172, +420 577 195 205

E-mail: oznameni@obzor.cz

Způsoby oznamování

Oznámením se rozumí oznámení fyzické osoby obsahující informace o možném porušení právních předpisů, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností. Za práci nebo obdobnou činnost se považuje:

V souladu s ustanovením § 9 odst. 2, písm. b) bodu 3. zákona o ochraně oznamovatelů se vylučuje příjem oznámení od osob, které pro povinný subjekt nevykonávají práci nebo obdobnou činnost podle výše uvedených kategorií.

Písemná oznámení

Ústní oznámení

Telefonická oznámení se nepřijímají. 

Externí oznamovací kanál

Více podrobností o ochraně oznamovatelů a možnost podat oznámení prostřednictvím externího oznamovacího systému naleznete na: https://oznamovatel.justice.cz/

OBZOR, výrobní družstvo Zlín má zpracovanou vnitřní směrnici pro tuto problematiku. Směrnice zavádí vnitřní oznamovací systém jako souhrn postupů při přijímání oznámení, jejich evidenci a zpracování, ochraně totožnosti oznamovatele a ochraně informací uvedených v oznámení.

Operátor Napište nám dotaz ?
x
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.