Obzor.cz >> VŠE O NÁKUPU >> Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

OBZOR výrobní družstvo Zlín, se sídlem Na Slanici 378, 763 02 Zlín-Louky, IČ: 00030988 (dále jen „správce“) zpracovává osobní údaje zejména k uzavření a následnému plnění smluvního závazku mezi správcem a zákazníkem a dále také pro splnění povinnosti dané zákonem, která se na správce vztahuje. Dle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR je zpracování osobních údajů zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. Zpracování osobních údajů je také zákonné, je-li nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR).

Správce zpracovává osobní data zákazníků, které jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, zejména výkon dodavatelsko-odběratelských vztahů, údaje související s výkonem služeb poskytovaných správcem, jejich nabídkou a přípravou, včetně jejich kontroly. Zpracování osobních údajů není v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Přijímáme přiměřená opatření, aby se zabránilo ztrátě, zneužití nebo změně osobních údajů.

 Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Správce může zpracováním pověřit zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu zákazníka předávány žádným dalším osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány po dobu trvání účelu, pro který byly osobní údaje zpracovány.

Za účelem splnění smluvní a zákonné povinnosti zpracovává správce tyto osobní údaje:

Správce provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů. 

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 Tato práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na adresu: marketing@obzor.cz nebo telefonicky na čísle: +420 577 195 120, případně písemnou formou na adrese Na Slanici 378, 763 02 Zlín-Louky.

 

Zásady používání cookies 

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

 Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

 Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost Google a její partneři tyto soubory cookie využívají v reklaměZásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie chráníme vaše osobní údaje a další data.

 

Operátor Napište nám dotaz ?
x
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.