Obzor.cz >> VŠE O NÁKUPU >> Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Osobní data zákazníků jsou uchovávána v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., v platném znění a ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.

OBZOR výrobní družstvo Zlín, se sídlem Na Slanici 378, 763 02 Zlín-Louky (dále jen „správce“) zpracovává osobní data zákazníků, které jsou nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce či třetí strany, zejména výkon dodavatelsko-odběratelských vztahů, údaje související s výkonem služeb poskytovaných správcem, jejich nabídkou a přípravou, včetně jejich kontroly. Zpracování osobních údajů není v rozporu s právem subjektu údajů na ochranu jeho soukromého a osobního života. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití.

Při uzavření právního vztahu dle Občanského zákoníku správce informuje subjekt údajů v jakém rozsahu a pro jaký účel budou osobní údaje zpracovány, kdo a jakým způsobem bude osobní údaje zpracovávat a komu mohou být osobní údaje zpřístupněny, nejsou-li subjektu údajů tyto informace již známy.

Zpracování osobních údajů je prováděno správcem. Správce může zpracováním pověřit zpracovatele. Osobní údaje nebudou bez předchozího souhlasu zákazníka předávány žádným dalším osobám. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží.

Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány po dobu trvání účelu, pro který byly osobní údaje zpracovány.

Správce provede likvidaci osobních údajů, jakmile pomine účel, pro který byly osobní údaje zpracovány, nebo na základě žádosti subjektu údajů podle §21 zákona o ochraně osobních údajů.

Subjekt osobních údajů má právo:

  • na opravu nebo doplnění (aktualizaci) jeho osobních údajů
  • být informován o účelu zpracování, totožnosti správce, oprávněných zájmech,totožnosti příjemce osobních údajů. Pro vyřízení žádosti je správci stanovena lhůta 30 dnů od přijetí žádosti, výjimečně lze prodloužit o dva měsíce s povinností informovat žadatele o důvodech prodloužení;
  • právo na výmaz části nebo všech osobních údajů, není-li dán důvod jejich dalšího zpracování, nebo je dán právní důvod k jejich vymazání;
  • na omezení rozsahu zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování, pokud jsou osobní údaje zpracovávány protiprávně

 

Cookies

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější.

Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních reklam, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně vašich dat.

Přečtěte si o typech souborů cookie, které Google používá, a o tom, jak společnost Google a její partneři tyto soubory cookie využívají v reklamě. Zásady ochrany soukromí popisují, jak při používání souborů cookie chráníme vaše osobní údaje a další data.

Kdykoliv můžete změnit nebo zrušit svůj souhlas s použitím cookies prostřednictvím nastavení cookies na našich webových stránkách.

Použité cookies na tomto webu

Nezbytné

Název Popis Poskytovatel Platnost
cc_cookie Ukládá uživatelovo nastavení souhlasu s použitím cookies pro tuto doménu. www.obzor.cz 6 měsíců
PHPSESSID Identifikátor session návštěvníka. www.obzor.cz 6 měsíců
nette-browser Cookie používá Nette framework pro účely monitorování session. www.obzor.cz relace
welcomeDialog Předchází opakovanému zobrazení uvítacího dialogového okna. www.obzor.cz 1 hodina

Analytické

Název Popis Poskytovatel Platnost
_ga Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku. Google 2 roky
_ga_YTNNSMCFWJ Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku. Google 2 roky
_gat_UA-3460045-2 Používá se službou Google Analytics ke snížení počtu požadavků. Google 1 minuta
_gid Registruje jedinečné ID, které se používá ke generování statistických údajů o tom, jak návštěvník používá webovou stránku. Google 1 den
Operátor Napište nám dotaz ?
x
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.