Obzor.cz >> Zásuvky pro zdravotnictví MEDICAL

Zásuvky pro zdravotnictví MEDICAL

Pro zdravotnictví: Barevné zásuvkové obvody (jednozásuvky a dvojzásuvky) se používají pro jednoznačné rozlišení obvodů s různými druhy zálohového napájení (rozvody ve zdravotnictví, datové a počítačové sítě atp.). Elegant Medical zásuvky lze kombinovat s ostatními prvky řady Elegant.

Barevné označování zásuvkových vývodů (pode ČSN EN 33 2140)

Zelená - písmenové označení D (důležitý obvod)

Zelené kryty zásuvek se používají pro připojení přístrojů, které musí mít obnoveno a zajištěno nouzové napájení z hlavního nouzového zdroje (zpravidla dieselagregát s automatickým startem) nejpozději do 2 minut po výpadku napájení ze základního zdroje. Tento nouzový zdroj dodává elektrickou energii po celou dobu přerušení napájení ze základního zdroje.

Žlutá - písmenové označení Z (zdravotnický izolovaný obvod)

Žluté kryty zásuvek se užívají výhradně pro připojení zdravotnických přístrojů, nezbytně nutných pro udržení života a zdraví pacientů. Charakter použití těchto přístrojů vylučuje přerušit jejich napájení v případě závady v obvodu. Zdravotnická izolovaná soustava tedy dovoluje i v těchto situacích pokračovat v provozu s tím, že vzniklá závada obvodu je opticky i akusticky signalizována. Protože další závada by již mohla způsobit přerušení napájení v soustavě, je nutné, po skončení právě probíhajícího úkonu, závadu ihned odstranit. Zdravotnická izolovaná soustava je napájena z důležitých obvodů tzn., že nouzové napájení z hlavního záložného zdroje je zajištěno do 2 minut.

Oranžová - písmenové označení V (velmi důležitý obvod)

Oranžové kryty zásuvek jsou určeny pro vývody velmi důležitých obvodů, jejichž napájení nesmí být přerušeno na dobu delší než 15 sekund. V principu jde o zdravotnickou izolovanou soustavu s ještě vyšším stupněm zajištění nouzové dodávky elektrické energie, protože primární vinutí jejího ochranného oddělovacího transformátoru je napájeno z UPS, prakticky vždy provozovaného v on-line režimu (bez přerušení napíjení připojených přístrojů). Protože nouzový zdroj má omezený výkon a omezenou dobu provozu, mohou být z tohoto typu zásuvek napájeny pouze zdravotnické přístroje, které podporují nebo nahrazují základní životní funkce, nemají zajištěno nouzové napájeníé jiným způsobem a doba obnovení napětí hlavního nouzového zdroje je pro ně příliš dlouhá.

Bílá - písmenové označení M (méně důležitý zásuvkový obvod)

Bílé kryty zásuvek jsou určeny pro připojení běžných přístrojů a spotřebičů (vařič, ledničky, kávovary, úklidové stroje apod.). Zdravotnické přístroje lze do těchto obvodů zapojit pouze v mimořádných, havarijních situacích kdy na ostatních vývodech (zelených, žlutých nebo oranžových) není napětí.

Hnědá - písmenové označení M (méně důležitý zásuvkový obvod)

Hnědé kryty zásuvky určují vývody méně důležitých obvodů se zvýšenou ochranou proudovými chrániči. Jsou určeny pro zdravotnické a nezdravotnické přístroje, kde je vhodná, nebo nutná zvýšená ochrana před úrazem elektrickým proudem. Připojení na méně důležitý obvod s proudovým chráničem se označuje zkratkou MF.

Červená - písmenové označení M (méně důležitý zásuvkový obvod)

Červené kryty zásuvky jsou doporučovány k označení vývodů, určených pro připojení počítačů a jejich příslušenství do obvodů s vlastní UPS.

Komplety zásuvek na eshopu »

Operátor Napište nám dotaz ?
x
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.