Obzor.cz >> Služby >> Dále nabízíme >> Ultrazvukové svařování plastů

Ultrazvukové svařování plastů

Za ultrazvukové svařování plastů je možné pokládat takový způsob pevného spojení termoplastů, plněných termoplastů, kompozitních materiálů a některých jiných materiálu za použití kmitavé ultrazvukové energie v místech spoje (sváru). Různé plastické materiály, které je potřeba svařit (desky, pásky, folie, tvarované dílce a pod.), se svaří, jakmile v místě sváru zajistíme určitou statickou sílu, čímž zaručíme akustickou vazbu, viz. obrázek dole, při současném použití ultrazvukových vibrací v kolmém směru na rovinu spojovaných ploch.

Při ultrazvukovém svařování plastů se spoj vytváří kolmým působením ultrazvukových kmitů na rovinu spoje při současném působení přítlačné síly. Působením tepla, které vzniká třením na styčných plochách (kontakt představující akustický odpor) nebo absorpcí ultrazvukové energie v materiálech na místě sváru, dochází nejdříve ke změknutí a potom tavení (a tím vzájemnému promíchání styčných materiálů), až vznikne v místě pevná vazba. Přítlačná síla se nechává působit ještě po ukončení ultrazvukových kmitů, aby spoj přešel z plastického do tuhého stavu . Celkový svařovací čas je krátký i při uvážení obou dvou operací, obvykle nepřesahuje 2až 3 s.

Popis zařízení:

Stojanová ultrazvuková svářečka US 20/3000 s press systém slouží k ultrazvukovému svařování plastů a termoplastů. Rozměr upínacího stolu 300 250 mm, výška dílu max. 200 mm.

Výrobu sonotrod a návrh svarového spoje zajistíme externě u našeho dodavatele.

Svařované materiály: PS, PVC, ABS, PMMA, POM. 

 

Operátor Napište nám dotaz ?
x
Odesláním formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.